Parkeren

Een verschijnsel dat voortvloeit uit de hoofdfuncties wonen, werken, winkelen en recreëren.  Om de kosten per parkeerplaats tot een minimum te beperken, vindt NedPark voor iedere situatie de meest geschikte oplossing.

Ontwerp

Het ontwerp van een parkeergarage voor een winkelcentrum, een kantoor of een ziekenhuis, levert verschillende uitgangspunten op. Aspecten die hun weerslag hebben op het type garage, de routing, wegbewijzering, het verlichtingsniveau, de verkeersontsluiting, etc.

Een goed bruikbare parkeergarage bouwen

Of het nu gaat om parkeervoorzieningen bij ziekenhuizen, theaters, winkelcentra, kantoren, vliegvelden of om parkeermagazijnen voor autodistributie: NedPark helpt u aan de meest duurzaam rendabele parkeergarage.

Bel mij terug